System KS-AOW – nowy sposób wyliczenia zapłaty za lek recepturowy