Zasady realizacji recept weterynaryjnych – komunikat NIA