Pacjent z ANN i alergią skórną w aptece. Jak może pomóc farmaceuta?