Uprawnienia wymagane do sprawowania opieki farmaceutycznej