Komunikaty bezpieczeństwa i zarządzanie incydentami w aptece – praktyczne podejście.