II Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej + 52 Sympozjum ESCP