Niewydolność nerek i wątroby w kontekście bezpieczeństwa farmakoterapii