Czy wszystkie DOAC są takie same? Od profilu farmakokinetycznego do profilu bezpieczeństwa.