Zawarcie umowy o pracę – co jest wymagane a co dowolne?