Zarządzanie i kontrola działań farmacji szpitalnej: Analiza Warunków Prowadzenia oraz Identyfikacja Nieprawidłowości