Z perspektywy technika farmaceutycznego: Regulacje prawne i realizacja recept