Wystawienie i realizacja e-recept w razie braku dostępu do systemu e-zdrowie – instrukcja.