Witamina B12 z perspektywy farmaceuty – rola, znaczenie i praktyczne aspekty suplementacji