Umiejętności miękkie niezbędne w zawodzie farmaceuty – warsztat wprowadzający