Umiejętności miękkie niezbędne w zawodzie farmaceuty – jak usłyszeć potrzeby pacjenta