Umiejętności komunikacji i konsultacji z pacjentem, a także komunikacji interdyscyplinarnej