Testosteron – oskarżam Cię o łez strumienie, osamotnienie, zdradę i gniew.