Stosowanie biwalentnej szczepionki adaptowanej w szczepieniach podstawowych