Skuteczna komunikacja jako kluczowy element opieki farmaceutycznej na przykładzie konsultacji w przypadku drobnych dolegliwości