Ryzyka związane z hipo- i hiper -glikemią. Dlaczego warto o nich rozmawiać z pacjentem?