Rozwój kompetencji farmaceutycznych i doskonalenie umiejętności w opiece nad pacjentem