Serializacja produktów leczniczych w nowym wydaniu + Rola farmaceuty w badaniach klinicznych