Recepta kontynuowana, farmaceutyczna i IKP – ekspert mgr farm. Marian Witkowski