Realizacja przepisów MDR przez szpital – praktyczne spojrzenie