Profilaktyka antybiotykowa w szpitalu i kontynuacja antybiotykoterapii w warunkach ambulatoryjnych