Prawa pacjenta: od teorii do opieki farmaceutycznej w praktyce.