Pomiary antropometryczne – omówienie wytycznych dla farmaceutów