Podejrzenia wad jakościowych i wycofanie z obrotu produktu leczniczego decyzją GIF.