Płatne i dobrowolne dyżury aptek w świetle nowego art. 94 Prawa farmaceutycznego