Pacjent leczony przeciwkrzepliwie. Korzyści wynikające z indywidualizacji terapii