Opieka farmaceutyczna w cukrzycy typu 2 – warsztat wprowadzający