Opieka farmaceutyczna nad pacjentem z chorobami kardiologicznymi – Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz