Omówienie 7- krokowego modelu przeprowadzania przeglądów lekowych na przykładzie ,,Polypharmacy guidance. Realistic prescribing” NHS Scotland.