Odpowiedź Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie oznaczenia aptek