Odczyn i buforowanie recepturowych leków dermatologicznych