Obrót środkami odurzającymi i środkami psychotropowymi w aptece