O roli farmaceuty w opiece nad pacjentem z cukrzycą okiem diabetologa