Nowe zadania kierownika apteki – procedury, dokumenty, omówienie.