Nowe dobrowolne i płatne dyżury aptek. Nadzieje, obawy i proste procedury.