Najważniejsze interakcje leków z suplementami diety i żywnością.