Migracja wojenna uchodźców z Ukrainy, a choroby zakaźne