Miejsce klopidogrelu w profilaktyce wtórnej powikłań zakrzepowych w miażdżycy