Leki pochodzenia naturalnego w poradzie farmaceutycznej || Prawne aspekty rejestracji i dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych