Komunikat Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – zrzeszenie w samorządzie