Klauzula sumienia w kontekście wykonywania zawodu farmaceuty.