I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej