Homeopatia – zastosowanie praktyczne, prawne aspekty rejestracji oraz dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych