Holistyczne podejście do pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 i komunikacja z pacjentem starszym