Grypa – zachorowania i optymalny czas na szczepienie