Główne powikłania cukrzycy i rola opieki farmaceutycznej w ich zapobieganiu